Klimatoppmøter

Klimatoppmøter

Glasgow-avtalen et viktig skritt i riktig retning

Etter to uker med forhandlinger ble Glasgow-klimapakten vedtatt lørdag. Bellona mener at avtalen er et viktig skritt i riktig retning nå det gjelder å forplikte regjeringer til å gjennomføre Paris-avtalen. – Glasgow-avtalen bekrefter forpliktelsen til 1,5-gradersmålet og den faktiske vitenskapen bak. Den endelige slutterklæringen fra Glasgow vil påvirke politiske beslutninger og investeringsbeslutninger i offentlig og […]

Publisert av