Miljøgifter

Related Project

Giftfritt

Det vi før gravde opp i tønner finner vi nå i produkter vi bruker og omgir oss med hver dag. Bellona tar opp kampen mot miljøgifter, for et giftfritt samfunn.

Ansvarlig for dette fagområdet

Martin Sveinssønn Melvær

  • Seniorrådgiver industri
  • martin@bellona.no
  • +47 452 22 149

Martin er seniorrådgiver industri i Bellona. Han er utdannet sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU og har 6 års erfaring som miljørådgiver for offentlige og private aktører. En sentral del av arbeidet har vært miljøstyring av byggeprosjekter, med fokus på utvikling og oppfølging av strategier for redusert miljøpåvirkning. Gjennom livsløpsvurderinger (LCA) og detaljerte tekniske analyser har Martin også bidratt til å identifisere konkrete tiltak for optimal miljøeffekt og ressursutnyttelse. Martin har tidligere jobbet i rådgivningsselskapene COWI og Rambøll. I Bellona jobber han med industri, avfall og energi.