Nyheter

Giftmanipulering i Nordsjøen kan være svært omfattende

(Foto: Erik Christensen)

Publiseringsdato: 11. september, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Oljeindustrien manipulerer miljøgifter for at de skal virke mindre farlige. – Miljøkriminalitet, kaller Bellona-leder Frederic Hauge manipuleringen som kan ha stort omfang. Miljøvernminister Erik Solheim vil sette i gang full granskning.

Etter det Bellona kjenner til forekommer det manipulering av offshorekjemikalier for at de skal kunne klassifiseres som ”gule”, altså lettere nedbrytbare, og mindre giftige.

– Samtidig med at oljeindustrien beveger seg nordover i svært følsomme områder bruker de sine ressurser på å kamuflere sine utslipp i stedet for å ta miljøkravene på alvor og utvikle mindre miljøfiendtlige kjemikalier, skriver Frederic Hauge i varslingsbrev til Miljøvernministeren.

Store mengder

Oljeindustrien bruker hvert år store mengder kjemikalier. Disse kjemikaliene er inndelt i fire fargekategorier; grønn, gul, rød og svart etter som hvor miljøfarlige de er. Myndighetene har aktivt prøvd å få redusert bruken av de farligste kjemikaliene i rød og svart kategori.

I 2008 brukte oljeindustrien 94.500 238 kg gule kjemikalier. Av disse ble 12.818 860 kg sluppet ut i naturen, ifølge tall fra OLF sin Miljørapport for 2009.

Bellona har grunn til å tro at flere tusen tonn gule kjemikalier skulle ha vært klassifisert som røde.

Slik ”gjemmes” giftigheten:

Manipuleringen av kjemikaliene foregår ved at mindre molekyler hektes på for å gjøre molekylene større. Så snart det kommer ut i naturen, brytes de påhektede molekylene ned, og det lille, men farlige, molekylet er igjen.

En forutsetning for at organismer opptar miljøgifter er at molekylstrukturen på kjemikaliene er liten nok til å passere membranen i cellene. Etter manipuleringen reduseres opptaksmuligheten gjennom cellemembranen.

Kjemikaliet vil da gjennom tester klassifiseres som gule, men etter kort tid i naturen vil det ha en reel virkning på miljøet som tilsvarer røde kjemikalier.

– Miljøkriminalitet

Bellona ba fredag miljøvernminister Erik Solheim om en granskning av giftmanipuleringen, og skriver i sitt brev til statsråden at:

”Bellona er svært kritiske til at aktører tydeligvis forsøker å omgå det relativt strenge ”nullutslippskravet” som er kjempet gjennom av både myndigheter og miljøorganisasjoner. At det tydeligvis brukes betydelige ressurser på å omgå regelverket på en slik måte, kan ikke kalles annet enn miljøkriminalitet.”

– Dette tar jeg svært alvorlig, sier Erik Solheim til Aftenposten i dag, og sier han vil til bunns i saken.

– Nullutslipp fra oljesektoren er et av de viktigste miljømålene Norge gjennomfører, og er helt avgjørende for at oljeindustrien vår skal være verdens mest miljøvennlige, sier Solheim videre.

– Vi er svært glade for at Solheim tar henvendelsen vår alvorlig, og reagerer så raskt, sier Frederic Hauge.

SFT er kjent med saken

Problemet med manipulering av giftige kjemikalier har vært oppe i samarbeidsutvalget mellom oljeindustrien og myndighetene/SFT, SKIM. Her har dette blitt pekt på som en problemstilling man skal være oppmerksom på.

Ifølge SFT har StatoilHydro funnet slike kjemikalier i sine tester, og skal da ha blitt bedt om å lage utfasingsplaner for disse kjemikaliene.