Miljøvennlig Transport

Elbiler, Miljøvennlig Transport

Ut mot ny ladestrategi

Bellona, Nelfo og Elektroforeningen vil ha rask utbygging av hurtigladere til elektriske lastebiler – og gjerne med tilhørende batteribanker. De tre organisasjonene mener at regjeringens ladestrategi er for defensiv  til å sikre tilstrekkelig fremdrift i utbyggingen. Det gjelder særlig  ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport. – Regjeringens nye, nasjonale ladestrategi kan forsinke utbyggingen av ladeinfrastruktur for tunge […]

Publisert av

Skipsfarten har store miljøutfordringer – Bellona jobber med løsningene

29. september er FNs internasjonale sjøfartsdag. Formålet med dagen er å sette fokus på viktigheten av trygg, sikker og effektiv skipsfart. Skipsfarten har store miljøutfordringer – og Bellona jobber med løsningene året rundt. Skip er den mest kostnads- og energieffektive måten å transportere varer på over lengre avstander, og derfor fraktes over 90 prosent av […]

Publisert av
Miljøvennlig Transport

Rapport: Slik kutter vi transportutslippene fra byggenæringen

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser en ny rapport som Bellona har utarbeidet sammen med Solar Norge. Elektriske kjøretøy vil på sikt kutte alle direkte utslipp av klimagasser til luft fra transporten, men de reduserer ikke trafikkmengde, kø, veislitasje og […]