Skipsfart

Bellonas innspill til klimaplanen – trenger flere gode grep

Regjeringen har lagt frem klimaplan for 2021 til 2030. Bellona har en rekke innspill til klimaplanen og skal delta på høring i Stortinget 2. februar. Bellonas anbefalinger: Legge frem en plan for næringspolitikk som i langt større grad legger til rette for innovasjon på klima- og miljøløsninger. Åpne for at Enova kan gi støtte til […]

Publisert av