Side

Ledig stilling: Bellona søker prosjektleder

Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å bli en del av et tverrfaglig team i Norges mest innovative miljøorganisasjon? Bellona søker nå etter en prosjektleder som brenner for å skape nye løsninger, som har god forståelse av naturvitenskap og er samfunnsorientert. Er du i tillegg strukturert, god til å kommunisere og evner å jobbe selvstendig med komplekse problemstillinger, så vil vi gjerne høre fra deg.

Bellona er engasjert i alt fra dyrking av tare, saltvannsdrivhus i ørkenområder, nye råstoff til fiskefôr, revegetering og bioteknologiprosjekter med plastspisende larver. Hvorfor? Fordi hvordan vi forvalter økosystemene, hvordan vi skaffer til veie biomasse og hvordan vi utvikler matproduksjon, bioteknologi og bioøkonomi er avgjørende for våre muligheter til å takle klima- og naturkrisen. Gjennom vårt bioøkonomiteam øker vi nå innsatsen for å realisere nye miljøløsninger innen dette feltet.

Som prosjektleder vil du ikke bare lede små og store prosjekter, men også være med og utvikle en overordnet prosjektmetodikk. Prosjektlederarbeidet vil i stor grad være utadrettet mot våre partnere og nettverk. Du blir også involvert i våre fageksperters arbeid med å utvikle løsninger og politikk. Stillingen er plassert i team Bioøkonomi og tilsvarer seniorrådgivernivå i Bellonas fagavdeling, med rapportering til teamleder.

Utover relevant faglig bakgrunn har du et brennende engasjement, vilje til å skape endring og tålmodighet til å jobbe langsiktig. I Bellona vil du få ca. 60 kollegaer med ulik utdanning og bakgrunn å bryne ideene dine på. Våre team i Oslo, Brussel, Berlin og Vilnius jobber med politikk, teknologi, vitenskap og formidling på tvers av landegrenser og tradisjonelle sektorer, og vi er en etterspurt samarbeidspartner for næringsliv, akademia og offentlig sektor. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Stillingens omfang

 • Lede prosjekter, primært innen Bellonas arbeid med bioøkonomi
 • Bidra til å utvikle og iverksette egnet metodikk og verktøy for prosjektgjennomføring og rapportering i bioøkonomi-teamet
 • Identifisere muligheter og søke nye prosjekter i samarbeid med Bellonas fagavdeling
 • Bistå i Bellonas faglige arbeid, inkludert:
  • Utarbeiding av faglige rapporter, notater og høringsinnspill
  • Kontakt med et bredt nettverk av industriaktører i Norge og internasjonalt
  • Gjennomføring av arrangementer, som Bellonaforum, Arendalsuka, klimatoppmøter, etc.
 • Representere Bellona eksternt, på relevante møter, konferanser og i arbeidsgrupper
 • Følge samfunnsdebatten og fremme våre løsninger i media, nettverk og på arrangementer
 • Følge opp prosjekt- og samarbeidspartnere i Bellonas samarbeidsprogram med næringslivet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Formell kompetanse innen prosjektledelse, minimum 3 års relevant erfaring
 • Relevant bakgrunn innen naturvitenskap/teknologi/økonomi
 • Analytisk og strukturert tilnærming
 • Evner å kommunisere motiverende, engasjerende og tydelig
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Forståelse av problemstillinger innen bioøkonomi/bioteknologi er en fordel

Personlige egenskaper

Bellona-rådgivere jobber med faglige spørsmål, politikk, media og kommunikasjon. Selvstendig arbeid på komplekse saksfelt – å kunne sette seg raskt inn i nye problemstillinger, innhente informasjon fra litteratur og nettverk, og gjøre egne analyser – er en del av arbeidshverdagen. Nysgjerrighet og etterrettelighet er viktig. Våre rådgivere må jobbe godt i team, og arbeidskapasitet og leveringsevne er nødvendig. Vi ønsker en positiv og kreativ medarbeider som er tydelig og åpen i sin kommunikasjon.

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon med dyktige og engasjerte kollegaer og med et stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt. Stillingen innebærer fleksibel arbeidstid, og det vil kunne være mer arbeidsintensive perioder. Vi legger stor vekt på personlig egnethet og at kandidaten har en faglig profil som passer godt inn med kompetansen til kollegene i fagavdelingen til Bellona. Stillingen har Bellonas kontor i Oslo som arbeidssted, og reising må påregnes.

Hva vi tilbyr våre ansatte:

Bellona mener at inkludering og mangfold er en styrke og vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av utstyr, endring av rutiner, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Bellona er en arbeidsplass hvor vi legger vekt på god balanse mellom jobb og fritid, og vi tilrettelegger og tar hensyn til ulike livsfaser og behov. Vi praktiserer fleksitid, med kjernetid mellom kl 09:00 og 15:00. Alle ansatte har en ekstra ferieuke i året, utover de lovfestede 4 ukene. Vi har gode og fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner både med og uten lønn. I forbindelse med barnefødsel og adopsjon gis fedre og medmødre 2 ukers betalt permisjon. Det er mulig å få permisjon til etter- og videreutdanning etter søknad og individuell vurdering.

I Bellona legger vi også stor vekt på å skape et godt sosialt miljø. Gjennom året arrangerer vi ulike sosiale aktiviteter som for eksempel ski- og hytteturer, sommerfest og julebord.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte teamleder Joakim Hauge på joakim@bellona.no eller 408 56 190.

Søknad med CV sendes til post@bellona.no og merkes «Søknad prosjektleder». Vi ønsker ikke at du legger ved bilde i søknaden.

Søknadsfrist er 12.02.2023, med ønsket tiltredelse i løpet av våren 2023. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende.

Bellona in brief

The Bellona Foundation is an international environmental NGO working on the major climate and environmental problems. Founded in 1986 as a direct action protest group, Bellona has become a recognised technology and solution-oriented organization with offices in Oslo, Brussels, Berlin, and Vilnius, and representatives in USA and several EU Member States. Frederic Hauge, founder of Bellona, was named a TIME Magazine Hero of the Environment in the award’s inaugural year 2007. In addition to Hauge, some 60 engineers, ecologists, biologists, economists, lawyers, political scientists and journalists work at Bellona. Our websites are in Norwegian, English and Russian.

Nøkkelord

Prosjektledelse, bioøkonomi, bioteknologi, klima, miljø.