Side

Ledig stilling: Seniorrådgiver havbruk (vikariat)

Miljøstiftelsen Bellona søker en erfaren og engasjert havbruksrådgiver til arbeidet for en bærekraftig, fremtidsrettet oppdrettsnæring. Stillingen er ett års vikariat med mulighet for forlengelse.

Hvordan dekke mat-, energi- og materialbehovet til en voksende verdensbefolkning, samtidig som vi stanser klimaendringer og økologisk kollaps? Bellona mener flere av løsningene ligger i havet, der havbruk har potensial til å bli en klimavennlig, bærekraftig kilde til mat og råstoff.Norsk havbruk står for en omfattende matproduksjon i dag. Som for annen husdyrproduksjon er det fortsatt miljøproblemer som må løses før lakseoppdrett blir bærekraftig. Vi ønsker å jobbe frem løsninger på disse problemene nettopp for å realisere potensialet for bærekraftig produksjon som ligger der. Bellona utfordrer derfor etablerte havbruksaktører til å satse på miljø- og klimaløsninger, samtidig som vi tar aktiv del i utviklingen av fremtidens produksjonsformer.Norge har alle forutsetninger for å utvikle bærekraftig dyrking av havet. Vår posisjon forplikter oss til å møte de globale utfordringene. Som rådgiver i Bellonas havbruksteam kan du bli med å finne løsningene.

Hovedoppgavene vil være

  • Prosjektlederansvar og deltakelse i pågående prosjekter for havbruk
  • Ledelse av Bellonas faglige arbeid med å stanse marin plastforurensning
  • Videreutvikling av tverrfaglig arbeid for bl.a. redusert klimaavtrykk og elektrifisering
  • Deltakelse i tverrfaglig arbeid med nye ressurser som slam, alger og tunikater
  • Bidra til vårt arbeid med Ocean Forest, der vi utvikler lavtrofisk havbruk
  • Oppfølging og dialog med våre samarbeidspartnere

Ønskede faglige kvalifikasjoner

  • Sterkt engasjement for klima og miljø, og mulighetene i fremtidens havbruk
  • Høyere utdannelse og fagkompetanse innen havbruk, minimum 7 års arbeidserfaring
  • Kjennskap til forvaltning og politikk for norsk havbruk, gjerne også forskningssystemet
  • Meget god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk er en forutsetning, samt evne til å tilpasse kommunikasjon og budskap til ulike målgrupper.

Personlige egenskaper

Du vil først og fremst jobbe med fag, forskning og teknologi, men bør ha interesse for politikk og kommunikasjon. Du må kunne jobbe selvstendig, sette deg raskt inn i nye problemstillinger og kunne håndtere en rekke løp samtidig. Arbeidskapasitet og leveringsevne er nødvendig. Vi ønsker en positiv og kreativ medarbeider som kan kommunisere klart om komplekse problemstillinger på norsk og engelsk.

Stillingen innebærer fleksibel arbeidstid, og det vil kunne være arbeidsintensive perioder. Vi legger stor vekt på personlig egnethet og at kandidaten har en faglig profil som passer godt inn med kompetansen til kollegene i fagavdelingen. Vi kan tilby et spennende arbeidsmiljø med kollegaer med svært ulik bakgrunn og fagkunnskap. Bellona holder til på Vulkan i Oslo.

For mer informasjon kontakt fagsjef Christian Eriksen på tlf. 984 88 398.

Søknad med CV sendes per epost  til post@bellona.no og merkes Søknad rådgiver havbruk.

Søknadsfrist er 09.02.2020, men aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende.

Tiltredelse: Tidligst mulig, og helst innen 01.04.2020

Ansettelsesform: Ettårig vikariat, med mulighet for forlengelse. 100% stilling.