Side

Miljøriktig emballasje og redusert plastforsøpling

Thinkstockphotos

Problemet med plastforsøpling i havet kom høyt på agendaen i Norge etter at en hval strandet på Sotra i 2017 med 30 plastposer i magen. Plastforsøpling er skadelig for dyr og fugler både ved de spiser plasten, men også ved at de kan vikle seg inn i den. Plast bruker veldig lang tid på å brytes ned i naturen og blir værende i økosystemene i lang tid. Mennesker plastforsøpling har skapt enorme søppeldynger i de store verdenshavene, der havstrømmene fører stadig mer plast og annen flytende søppel sammen. Plasten utgjør også en trussel for kystområder hvor den forsøpler og ødelegger leveområdene til hekkende sjøfugl og andre dyr som lever der.

Plast utgjør samtidig et klimaproblem, med betydelige utslipp fra både produksjon og avfallshåndtering. Ikke minst inneholder plasten ofte giftige tilsetningsstoffer som kan forårsake stor skade på mennesker og miljø.

Bellona jobber med å forbedre følgende ordninger:

  • Forsvarlig innsamling og gjenvinning av plast
  • Sluttbehandling der giftinnholdet gjør det nødvendig
  • Utfasing av giftstoff i nye produkter

Problemene med plast vil ikke alltid kunne løses ved å fjerne materialet eller erstatte det med alternativer som papp, tekstiler eller metaller. Selv om dette kan redusere forsøplingsproblemene, vil klimaavtrykket ofte øke. Når det gjelder plastemballasje tar mange til orde for å fjerne den fullstendig, men det kan bidra til matsvinn og dermed øke den totale miljøbelastningen. Valget mellom plast, annen emballasje eller ingen emballasje blir dermed en vurdering som må gjøres for hvert enkelt tilfelle. For å gjøre denne vurderingen enklere deltar Bellona i forskningsprosjektet PacKnoPlast.

PacKnoPlast
Prosjektet skal utvikle et kunnskapsbasert verktøy for gode miljøvalg når det gjelder matemballasje, slik at man tar hensyn til både plastforsøpling, klimagassutslipp og matsvinn. Plast skal kun brukes når det er bevist at det er det beste miljøvalget med hensyn til alle disse miljøfaktorene.

PacKnoPlast støttes av Forskningsrådet og har en rekke partnere fra forskning og næringsliv. I tillegg til Bellona deltar Bama, Norsus (tidligere Østfoldforskning), Nofima, Norner, NIVA, NIBIO, Q-meieriene, Gartnerhallen, Noprec, ROAF, Grønt Punkt Norge, Emballasjeforeningen, No Waste, VESAR, Lindum, De Paauw Recycling, og FSLCI. Prosjektet skal være ferdig i 2022.