Nyheter

Oslo vedtar historisk avfallsbudsjett

Publiseringsdato: 14. desember, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Et enstemmig bystyre i Oslo vedtok i går den største miljøsatsningen på avfall noensinne. Hele 1,4 milliarder kroner skal brukes på avfallshåndtering, biogass og fjernvarme de neste tre årene.

– Oslo har ligget etter, men med dette vedtaket blir de faktisk en foregangskommune, sier Bellonas styreleder Olaf Brastad.

Den historiske avfallsplanen innebærer blant annet at alle Oslo-borgere vil få en helhetlig kildesortering som inkluderer våtorganisk avfall. I tillegg vil fjernvarmenettet utvides og et nytt renseanlegg skal bygges på Klemetsrud.

Viktig løsning

– Dette er en løsning som er viktig avfallspolitisk, den er viktig energipolitisk for Oslo og den er kjempeviktig i et forurensningsperspektiv, sier Brastad.

– Bystyret har åpenbart tatt med seg sine tidligere vedtak i Klima- og energiplanen for Oslo. Det er godt å se at denne type vedtak ikke blir liggende i en skuff, men blir satt ut i handling, sier han.

Biogass

For å håndtere det våtorganiske avfallet skal det bygges to nye anlegg i tilknytning til eksisterende forbrenningsanlegg. Det skal også etablerers et eget biogassanlegg ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Biogassen skal først og fremst brukes til produksjon av strøm og varme, men bystyret åpner også opp for muligheten til å anvende gassen som drivstoff. Dette er Bellona svært glade for.

– Det er spesielt gledelig at man nå vurderer biogass også til drivstoff. Biogass vil være med på å redusere behovet for bruk av olje til oppvarming, men det vil også kunne redusere og erstatte fossilt drivstoff i Sporveiens busser, sier han.

Den vedtatte avfallsplanen gjelder for 2007 til 2010.

– Dette er en løsning Bellona har presset på og ønsket seg gjennom lang tid. Både for oss og Oslos befolkning er dette en flott julepresang, avslutter Olaf Brastad.