Nyheter

For lite til Husbanken

Bellona

Publiseringsdato: 7. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Utlånsrammen for Husbanken i statsbudsjettet for 2012 er for lav. Dermed begrenses den statlige utlånsmekanismens mulighet til å fungere som drivkraft for energieffektivisering av nye og gamle boliger.

Regjeringen foreslår at Husbankens utlånsramme settes til 15 milliarder kroner. Det er en reduksjon på fem milliarder kroner i forhold til 2011.

– Et uforståelig kutt i lys av at det allerede i mai i fjor ble klart at 15 milliarder ikke var nok, og potten ble økt til 20 milliarder for 2011, sier Guro Nereng, rådgiver for energieffektivisering i Bellona.

– Det er skuffende at lånerammene kuttes. Særlig i lys av at det blir lite igjen av kaka til Husbankens grunnlån, som blant annet finansierer prosjekter for energirehabilitering av eksisterende boliger og bygging av energieffektive nybygg, fortsetter Guro Nereng.

Det dreier seg om lån, ikke tilskudd. Økt låneramme i Husbanken belaster derfor ikke Statsbudsjettet på utgiftssiden.

– Det gjør det ekstra vanskelig å forstå at ikke lånerammen økes, når det kan bidra positivt til å nå viktige miljømål i byggsektoren. Potensialet for mer effektiv energibruk i Norge er enormt. Det er også avgjørende for å realisere klimagasskutt, påpeker Nereng.

Bellona håper at Husbanken vil sette energikriterier også til startlånetakere, som er en prioritert gruppe for Husbanken.

– På denne måten kan Husbanken bidra til økt etterspørsel etter boliger med godt energimerke, mener Nereng.

 

Pressekontakt:

Rådgiver for energieffektivisering, Guro Nereng

Tlf.: 416 24 426

guro@bellona.no