Media

ASM_6805_2.jpg

– Norge har alle muligheter til å bygge industri og ny verdiskaping på et globalt behov for utslippsfrie løsninger. ZEG Power er nettopp en slik satsing, og en spydspiss i arbeidet for industrialisering av utslippsfri hydrogenproduksjon, sier stifter Frederic Hauge i Bellona.