Media

Eivind Berstad, teamleder for CCS i Bellona viser at det trengs statlig støtte for å dekke gapet mellom utslippskostnader (klimakvoter) og kostnader for fangst og lagring. Staten må gå inn med støtteordninger for å tette gapet.

Eivind Berstad, teamleder for CCS i Bellona viser at det trengs statlig støtte for å dekke gapet mellom utslippskostnader (klimakvoter) og kostnader for fangst og lagring av CO2. Staten må gå inn med støtteordninger for å tette gapet.

Eivind Berstad, teamleder for CCS i Bellona viser at det trengs statlig støtte for å dekke gapet mellom utslippskostnader (klimakvoter) og kostnader for fangst og lagring av CO2. Staten må gå inn med støtteordninger for å tette gapet.

Eivind Berstad, teamleder for CCS i Bellona viser at det trengs statlig støtte for å dekke gapet mellom utslippskostnader (klimakvoter) og kostnader for fangst og lagring av CO2. Staten må gå inn med støtteordninger for å tette gapet.