Nyheter

Stortinget provosert over tjuvstart

Publiseringsdato: 13. juni, 2001

Skrevet av: Einar Håndlykken

Politikerne på Stortinget er kraftig provosert over at Store Norske planlegger å starte kullseiling med store Panmax-skip gjennom Akselsundet allerede til sommeren. Dette til tross for at Stortinget skal behandle saken til høsten.

Hardt ut mot SNSK:

Til Kveldsnytt på NRK 12. juni, sa stortingsrepresentant for KrF Finn Kristian Marthinsen: «KrF mener at dette er å forskuttere et vedtak i Stortinget som Stortinget ennå ikke har fattet. Det er å frata Stortinget makt og myndighet. Det er svært uheldig, så vi stiller oss litt uforstående til at man faktisk våger å gjøre dette. Også med tanke på konsekvensene dette kan medføre i forhold til disse store båtene gjennom Akselsundet. Stortinget bør absolutt ha gjort vedtak om dette før man setter i gang.»

Også Gunnar Kvassheim fra Venstre var kraftig provosert. «Dette er overraskende og svært uklokt. Stortinget har fått beskjed om at denne saken skal diskuteres til høsten. Da hadde det vært naturlig å avvente til saken var ferdig i Stortinget.»