Nyheter

Frederic Hauge invitert til EUs høynivåkonferanse om hydrogen

Publiseringsdato: 5. juni, 2003

Bellonas Frederic Hauge har fått personlig invitasjon fra Europakommisjonen om å delta i høynivåkonferansen "The hydrogen economy - a bridge to sustainable energy". Konferansen finner sted i Brussel 16-17. juni.

PRESSEMELDING 05.06.05

Det er et meget begrenset antall representanter fra europeiske regjeringer, industri, næringsliv og forskningsmiljøer som har mottatt innbydelsen. Bellona er en av svært få europeiske miljøorganisasjoner som er invitert til den eksklusive konferansen.

–Dette er et resultat av vårt langsiktige arbeid med faglig tyngde, og nettverket mot beslutningstakerne i Brussel, sier Hauge.

Bellona holdt selv en egen Workshop i Europaparlamentet i mars hvor Bellonas hydrogenarbeid ble presentert.

Kommisjonens president Romano Prodi vil åpne konferansen, etterfulgt av kommissærene Loyola de Palacio (energi og transport), Phillippe Busquin (FoU) og Margot Wallström (miljø). I tillegg deltar den amerikanske energiministeren Spencer Abraham foruten en rekke miljø- og energiministre fra EUs medlemsland.

Det er resultatet av arbeidet til Høynivågruppen nedsatt i fjor høst av forskningskommissær Busquin som skal presenteres. Konferansen, som vil markere startskuddet for EUs nye satsing på Hydrogen-samfunnet, skal ta stilling til ekspertgruppens forslag til strategiske forskningsområder foruten en implementeringsstrategi – en form for «road map» til hydrogensamfunnet basert på hydrogen som energibærer kombinert med brenselcelleteknologi.

Bellona har allerede sendt skriftlige kommentarer til ekspertgruppens første utkast.

–Norge, som stor energinasjon, har et internasjonalt ansvar for å utvikle nye, rene energiløsninger. For at vi skal kunne overvinne de klimautfordringene vi står overfor er det en klar forutsetning at vi innfører hydrogenbaserte energiløsninger. Et viktig steg nå er å stimulere marked og bruker siden, sier Hauge. Han sier videre at i en overgangsfase frem til produksjon av fornybar energi er tilstrekkelig kan bruk av fossile energikilder med CO2-håndtering være viktig for å realisere hydrogensamfunnet.

Atomindustrien er i ferd med å posisjonere seg i Europa når det gjelder fremstilling av hydrogen. Det er fremdeles en rekke uløste spørsmål knyttet til atomkraft, blant annet i forbindelse med radioaktivt utslipp, atomavfall og atomsikkerhet. Så lenge disse spørsmålene ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte, må vi finne andre alternativer enn atomkraft for å produsere hydrogen.