Nyheter

Ocean Forest Project – et hav av muligheter

The Dude

Publiseringsdato: 27. august, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Produsere bærekraftig ren energi og mat til verdens stadig voksende befolkning. Fange opp store mengder CO2. Minimere miljøskader fra norsk oppdrettsnæring. Alt dette er Bellonas ambisiøse mål med nyetablerte Ocean Forest Project.

På et seminar i Stavanger i dag presenterer Miljøstiftelsen Bellona for første gang sin nye storsatsing, Ocean Forest Project.

– I Ocean Forest Project ønsker vi å bruke det havet har mye av til å produsere det verden trenger mer av. Lykkes vi med de forskningsforsøkene vi nå utfører i med Lerøy i Lysefjorden og SINTEF, NTNU og Havbruksinstituttet i Hardangerfjorden, kan vi bidra til å løse menneskehetens store utfordringer, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Prosjektet blir for første gang presentert offentlig samme dag som Europas største oljemesse ONS starter i Stavanger. Bellonas budskap til den internasjonale oljeindustrien er klinkende klart:

– Neste år vil FN presentere sin nye klimarapport. Den vil vise at verden raskt trenger nye og effektive klimatiltak. Menneskeheten behøver mer mat og energi, og dette må produseres bærekraftig. Gjennom Ocean Forest Project kan vi bli med på å løse menneskehetens store utfordringer på en miljø- og klimariktig måte, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Fremtidens grønne arbeidsplasser i Norge

Bellona har i lengre tid sett at dyrking av tang og tare har potensial til å bli en grønn miljøriktig milliardindustri i Norge.

– Dette har utvilsomt potensial til å være fremtidens grønne arbeidsplasser langs norskekysten. Vårt land har en unik, langstrakt kystlinje som passer perfekt til å produsere alger kommersielt, enten i forbindelse med oppdrett av fisk eller som en «marin åker», sier Hauge.

Alger vekker ikke alltid positive assosiasjoner, men disse havvekstene har mange gode sider i klimakampen: Alger tar opp store mengder CO2 gjennom fotosyntesen. Makroalger vokser raskt, og gjennom foredling kan de brukes til alt fra mat til plastikk, gjødsel, medisiner og energi.

10 % av drivstoffsbehovet i veitransportsektoren?

Tanken med Ocean Forest Project er å ta utgangspunkt i den enorme havbruksnæringen i Norge. Rundt oppdrettsanleggene samler det seg opp store mengder nærings- og avfallsstoffer som kan representere et miljøproblem fordi det forsurer vannmassene og lager uheldige forhold for fisk.

– Men disse stoffene er også en ressurs, sier Hauge. Dette kan være næring for tang, tare og blåskjell som kan dyrkes ved anleggene, og det er dette som er Bellonas idé om integrert havbruk: Effektiv utnytting av havbrukets næringsoverskudd, forteller Hauge.

Bellona er i kontinuerlig dialog med de største aktørene i havbruksnæringen og landets største energibedrifter. Dette prosjektet representerer unike muligheter for næringene å spille en avgjørende rolle i miljø- og klimakampen, og målet er å skape en helhetlig offshoreinfrastruktur som kommer både havbruksnæring og produsentene av ren fornybar energi til gode.

– Det er et hav av muligheter der ute. Hadde for eksempel alle oppdrettsanlegg i Norge blitt drevet slik Ocean Forest Project foreslår, kunne vi produsert 1,9 millioner tonn makroalger årlig. Om algene ble brukt til drivstoff, ville det dekket 10 prosent av behovet i veitransportsektoren, sier Hauge.

– Bellona jobber kontinuerlig med å skape alternativer til norsk næringsliv og industri. Vi er nå i gang med å utkonkurrere oljeindustrien gjennom Sahara Forest Project i ørkenland som Jordan og Qatar og Ocean Forest Project langs norskekysten, forteller Hauge. 

Han er sikker på at prosjektet vil vokse i årene som kommer, og retter et varsku mot oljenæringen.

– If you can’t beat us, join us, avslutter en kamplysten Frederic Hauge, som tror oljemessa ONS i 2030 vil ha endret fokus vekk fra fossil energi til å handle om bærekraftig alger, tang og tare.

Kontaktpersoner for ytterligere kommentarer og mer informasjon:

Annelise Leonczek, marinbiolog og prosjektleder Ocean Forest Project: 957 69 604

Magnus Borgen, Kommunikasjonssjef Bellona: 977 28 476, magnus@bellona.no