Nyheter

Papegøyen Rolness på stedet hvil, blir dere andre med til lavutslippssamfunnet?

Illustrasjon
Illustrasjon
Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 5. mars, 2014

Skrevet av: Guro Nereng

I sin spalte 22. februar sauser Kjetil Rolness sammen oppgulp fra interesseorganisasjonen Boligprodusentene og skaper inntrykk av at rammevilkår for elbiler og regelverk for boliger er idiotiske og usosiale virkemidler. Bellonas Martin Hviid Nielsen og Guro Nereng svarer.

Skal verden løse klimakrisen, må vesten kutte klimagassutslippene med 85 prosent innen 2050, sammenliknet med 1990. Norge må ha omstilt seg til et lavutslippssamfunn. Hvordan vil dette arte seg for deg og meg? Bellona er overbevist om at hverdagen vil være omtrent som nå, men at energibruken er helt ren og mer effektiv. Selv om vi har mye ren kraft, er ca. 55 prosent av Norges energibruk i dag fossil.

I et Norge anno 2050 er det rett transport til rett formål som gjelder. Det er tilrettelagt for gange og sykling, kollektivtilbudet er godt, og nullutslippsbiler utgjør hele personbilparken. Boligene våre bruker lite energi, både de som står i dag og de vi skal bygge etter 2014. Elbilen kommer til å lades mest når strømmen er billigst for deg og nettets belastning lavest. Et godt utbygd nettverk av superladere sørger for at du aldri går tom for strøm på langtur.

For å oppnå dette i 2050 må vi ta grep nå. Samfunnsomlegging fordrer gulrot og pisk i mange sektorer. Etterspørsel etter nye, umodne løsninger må stimuleres slik at de stadig blir bedre, billigere og mer tilgjengelige. Et tverrpolitisk Norge har skjønt dette og innført gode rammevilkår for elbil. I klartekst: Staten fremmer først og fremst utviklingen av et marked for fremtidens biler. Av samme grunn har Enova fram til i fjor gitt støtte til lavenergi- og passivhus. Dette nevner ikke Rolness. Heller ikke at regjerningen vil innføre skattefradrag for enøktiltak.

Byggteknisk forskrift sikrer minstekrav for nye bygg, deriblant energikrav. Disse er en del av samfunnsomleggingen. Rolness kritiserer forskriften hardt, men gjennom mange forenklinger. Noen belyses her. Ja, vi er alle enige i bekymringen om at det bygges for få boliger, men hvordan kan boligpriser problematiseres uten å omtale tomtekostnader og produktivitet i byggebransjen? Hvorfor bruke kostnadstall fra én organisasjon når myndigheter og bransje jobber med å finne omforente tall? Hvorfor ses ikke kostnads- og salgsprisutvikling i sammenheng? Krav til oppvarming skaper angivelig problemer, hvilke?

Bellona jobber for at lavutslippssamfunnet skal bli attraktivt og oppnåelig gjennom helhetlige rammevilkår på veien. Det vil være ulike meninger om virkemidler, men en fordumming av debatten fører ingen steds hen.

Vi tviler ikke på dittsosiale engasjement, Rolness. Hva er så ditt samfunnsansvar for fremtidige generasjoner?

Skrevet av Martin H. Nielsen og Guro Nereng, fagrådgivere i Bellona.

Dette innlegget ble publisert på Dagbladets debattsider på nett 5.mars 2014.