Media

Steffen Syvertsen (Agder Energi), Bjørn Rune Gjelsten (NOAH), Frederic Hauge (Bellona), Ole Erik Almlid (NHO) og Terje Andersen (Morrow Batteries).

Steffen Syvertsen (Agder Energi), Bjørn Rune Gjelsten (NOAH), Frederic Hauge (Bellona), Terje Andersen (Morrow Batteries) og Ole Erik Almlid (NHO).