Nyheter

Konferanse i Sellafield

Sellafield-anleggets utslippsrør
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 20. april, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Atomutslippene fra Sellafield kan ødelegge for framtidig norsk havbruksnæring. I morgen starter Bellona og ”Lofoten mot Sellafield” sin konferanse i Sellafield.

Til tross for vedvarende politisk press fra Norske og Irske myndigheter de siste årene slippes det fremdeles ut store mengder radioaktivt Technetium-99 (Tc-99) fra Sellafield.
Nå vil Bellona og kampanjen ”Lofoten mot Sellafield” bringe den norske bekymringen til britisk jord.

Hummer og tang
Radioaktivt Tc-99 har i snart ti år forurenset norske farvann. Den radioaktive isotopen har en halveringstid på 213.000 år og oppkonsentreres i tang og hummer. Utslippene er derfor alvorlige for norsk havbruksnæring som markedsfører produktene sine som høykvalitet med ”arktisk” renhet. Allerede i dag er høsting av tang og tare milliardbutikk i Norge, med bruksområder i farmasi, som tilsetningsstoffer i mat og som bruk i helsekost produkter. Fra regjeringens side har det vært et mål å mangedoble omsettingen. Radioaktiv forurensing i norsk tang kan sette en stopper for denne utviklingen.

Bellona og Bedriftsforbundet har tidligere skrevet brev til Sellafeid-eieren om dette.
Havbeite, eller kulturbetinget fiske av hummer, er også en næring som man ønsker å satse på i Norge. Nye Tc-99 utslipp fra Sellafield vil kunne sette en effektiv stopper for utviklingen av en slik næring. Dette fordi radioaktiv forurensing i hummeren kan skade etterspørselen og prisen på produktet.

Bred deltakelse
Norske myndigheter har arbeidet lenge for å få stanset Tc-99 utslippene fra Sellafield. Så langt har det norske fokuset ofte vært på hvilke miljømessige effekter utslippene kan ha i Norge. Nå vil Bellona ta nye argumeter i bruk. Ved å forurense norske farvann kan Sellafield hindre utviklingen av ny norsk havbruksnæring. Dette vil de britiske deltakerne på konferansen i Sellafield få høre.

De norske deltakerene på konferansen vil representere et bredt spekter av folk med forskjellig politisk og geografisk bakgrunn, men med samme mål om å få slutt på Tc-99 utslippene. Miljøvernminister Børge Brende vil delta på konferansen, sammen med blant annet representanter for fiskerne, havbruksnæringen, LO, Nordisk Råd, fylkeskommunene, kirken, Kystpartiet og Natur og Ungodm. Som bidragsyter til Bellonas Sellafield-arbeid vil også den Den Norske Bank (DnB) være representert.

På konferansen vil det også delta representanter for lokalsamfunnet rundt Sellafield. Disse skal få høre om problemene utslippene skaper i Norge. Dette gjelder fagforeningen på anlegget, den lokale kirken, samt lokale politikere fra distriktet. Den britiske miljøvernministeren Michael Meacher er invitert, men har valgt å ikke delta. Derimot kommer den britiske miljøvernministerns viktigste rådgivende organ, Environment Agency.