Nyheter

Radioaktiv sjømat kan bli forbudt

1 kg med blåskjell fra Nordvest-England inneholder 10 becquerel plutonium. Nå vil FN forby den farlige maten.

Publiseringsdato: 20. oktober, 2004

Skrevet av: Erik Martiniussen

Gjennom en årrekke har det britiske Sellafield-anlegget forurenset Irskesjøen med radioaktivt avfall. Både blåskjell, kamskjell og ulike skalldyr er radioaktiv forurenset. Nå vil Forente Nasjoner (FN) forby den forurensede maten.

Mellom 10 og 12 becquerel, det er mengden plutonium som i dag finnes i et kilo blåskjell som høstes utenfor Sellafield-anlegget i Nordvest-England. Likevel selges sjømat fra dette området både på det lokale markedet og til andre europeiske land.

Strålende sjømat
Nå kan det bli slutt på den strålende sjømaten. En FN kommisjon foreslår nemlig å redusere de internasjonale grenseverdiene for radioaktivitet i sjømat. Kommisjonen har blant annet bestått av representanter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) og FNs matvareorganisasjon (FAO).

Det nye forslaget innebærer blant annet at grenseverdiene for plutonium i mat reduseres til en becquerel per kilo. Det foreslås også nye rettningslinjer for en rekke andre spaltningsprodukter.

Det britiske Sellafield-anlegget behandler brukt atombrensel. Det brukte reaktorbrenselet løses opp i et syrebad, slik at man kan gjenvinne uran og plutonium fra brenselet. Prosessen medfører imidlertid store utslipp av radioaktivitet. Etter press fra blant andre Bellona og norske myndigheter innførte britene i april rensing av ett radioaktivt stoff, technetium-99. Men fremdeles slippes en rekke andre farlige radioaktive stoffer ut i Irskesjøen.

29d5bdfe5423e5daf76d82021583e7c5.jpeg Photo: Foto: Erik Martiniussen

Utslipp av plutonium
Mest kontroversielt er utslippet av plutonium. De siste årene har Sellafield sluppet ut mer enn 100 Gigabecquerel (GBq) plutonium hvert år. Det er mer enn noe annet atomanlegg i Vest-Europa. Irland er i harnisk over de radioaktive utslippene, som også forurenser den irske kysten, likevel fikk eieren av anlegget i høst tillatelse til å fortsette plutoniumsutslippet. Tillatelsen lyder på hele 700 GBq plutonium per år, noe som i realiteten innebærer at eieren av anlegget, British Nuclear Group, har fått grønt lys til å øke de farlige utslippene med 700 prosent.

240 Terrabecquerel (TBq) plutonium-239/240 forurenser i dag kysten rundt Sellafield, og forurenser i dag en kyststripe på mer enn 30 kilometer. De siste årene er det registret økte konsentrasjoner av plutonium langs lokale strender rundt anlegget. I perioden 1999- 2001 økte konsentrasjonene av alfagivende radionuklider ved 12 av 16 prøvetakingssteder. Årsaken er remobilisering av gammelt plutonium som er sedimentert på bunnen utenfor anlegget. På enkelte strender måler man i dag et årlig gjennomsnitt av alfagivende radionuklider på 2500 Becquerel per kilo. Nye utslipp øker dermed presset på et allerede belastet miljø.

Plutonium avgir radioaktiv alfastråling som i verste tilfelle kan ødelegge arvestoffet hos mennesker, og føre til leukemi. Plutonium-239 har en halveringstid på hele 24 000 år.

Store konsekvenser
Det er ingen tvil om at de nye rettningslinjene kan få store konsekvenser for fiskeri- og havbruksnæringen i Nordvest-England.

Konsentrasjonene av plutonium i blåskjell og kamskjell som høstes utenfor anlegget er ti ganger høyere enn hva som nå anbefales som nye helsegrenser. I tillegg inneholder bløtdyr og skalldyr Americium-241, som er en annen alfa-givende radionuklid. Ulike tang- og tare arter inneholder mer enn 60 becquerel plutonium per kilogram.

–>
De nye rettningslinjene er ifølge New Scientist utformet for å redusere langsiktige muligheter for å utvikle kreft som følge av at folk spiser forurenset sjømat. Forslaget er basert på ny forskning som viser at lavradioaktiv stråling fra plutonium i kroppen kan være farligere enn man tidligere har antatt. Ifølge New Scientist er forslaget også i tråd med retningslinjer fra amerikanske strålevernmyndigheter.

Britiske myndigheter vil imidlertid protestere mot forslaget. Det britiske ”Food Standard Agency” (FSA) koordinerer den britiske responsen. De mener FN-forslaget ”ikke står i forhold til den faktiske risikoen”… (den kunstige strålingen utgjør).

En endelig avgjørelse angående de nye retningslinjene er ventet i løpet av 2005.