Nyheter

Sellafield-ulykke kan bli verre enn Tsjernobyl

Publiseringsdato: 23. mars, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

En ulykke ved Sellafield kan få større konsekvenser for Norge enn Tsjernobylulykken i 1986. – Nå må Solheim bli mer aktiv ovenfor britiske myndigheter og eierne av Sellafield, sier Nils Bøhmer i Bellona.

Rapporten viser at et utslipp i verste fall vil føre til opp til 50 ganger mer radioaktivt nedfall i de mest forurensede områdene i Norge etter Tsjernobyl-ulykken, kun ni timer etter utslippet.

– Denne rapporten viser at en ulykke kan få store konsekvenser for Norge i lang tid fremover. Nå må miljøvernminister Erik Solheim bli mer aktiv ovenfor britiske myndigheter og de nye eierne av Sellafield, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona.

Bellona har jobbet med Sellafield siden 90-tallet og har savnet et sterkere engasjement i saken fra Solheims side etter at han ble miljøvernminister.

– Bør kaste seg på første fly

Rapporten understreker at det har vært vanskelig å få tak i relevant offentlig informasjon om forhold rundt en eventuell ulykke ved Sellafield.

– Solheim bør kaste seg på første fly til England og møte britiske myndigheter og eierne av Sellafield, sier Bøhmer.

Nedfall etter 9 timer

Rapporten har kun sett på hvilke konsekvenser et utslipp ved lageranlegget B215 vil ha. I disse 21 tankene er det lagret om lag 1000 m3 høyradioaktivt flytende avfall fra reprossesering ved Magnox og THORP-anleggene. Rapporten har ikke vurdert hvilke konsekvenser utslipp fra andre anlegg ved Sellafield vil ha.

I tillegg er det kun spredning av det radioaktive stoffet Cesium-137 som er vurdert, mens det er mange andre fisjonsprodukter i det høyradioaktive avfallet som er lagret i tankene. I virkeligheten ville dermed et utslipp ha medført større radioaktiv forurensing.

Med det valgte været som rapporten har lagt til grunn ville nedfallet av radioaktivitet over Norge startet kun 9 timer etter utslippet.

Du finner rapporten fra Statens Strålevern på deres nettsider.

bodytextimage_nrpa_sellafieldutslipp.JPG Photo: Illustrasjon: Statens Strålevern