Nyheter

Forlenger atomtrusselen mot Norge

Atomanlegget Sellafield kommer opp på EUs dagsorden.
Photo: BNFL

Publiseringsdato: 13. april, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Sellafields lagre med høyradioaktivt avfall blir ikke redusert like mye som tidligere planer tilsier. – Skuffende, sier Bellona.

Britiske myndigheter endrer nå planene sine for det høyradioaktive, flytende atomavfallet ved Sellafield-anlegget – til det verre for Norge.

Vi er glade for den gode dialogen britene er villige til å ha med oss, men vi kan ikke være fornøyde med de nye signalene, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

Setter opp tempoet

Tidligere skulle Sellafield stabilisere avfallslagrene på om lag en femdel av dagens nivå innen 2015.

På en konferanse i Stamsund i Lofoten i dag varslet britiske myndigheter imidlertid at lagrene skal reduseres, men til et nivå som er 2-3 ganger høyere enn hva de har sagt før.

Årsaken er at reprosesseringen nå skal gå fortere enn tidligere planlagt. Jo høyere reprosesseringstakt, jo mer avfall må til enhver tid lagres i tankene.

Verre enn Tsjernobyl

De nye meldingene bekymrer både den norske regjeringen og miljøbevegelsen.

Bakgrunnen for uroen er at en eventuell ulykke ved anlegget kan gi store konsekvenser for våre landområder.

De omkring tusen kubikkmetrene med høyradioaktivt, flytende avfall er i dag fordelt på 21 lagringstanker, og ved en lekkasje fra en av dem kan mye havne i her hos oss. En rapport fra Statens Strålevern forteller at under gitte forutsetninger kan radioaktivitetsnedfallet ved en ulykke bli hele sju ganger større enn det Tsjernobyl-katastrofen ga over Norge.

– Det utenkelige kan skje

Flere av innlederne på konferansen i Lofoten understreket at det er vanskelig å si noe sikkert om sannsynligheten for en slik hendelse, men at den trolig er svært lav.

På samme måte som med andre atomulykker, er det ikke store sjanser for at noe alvorlig skjer. Problemet er at følgene er så voldsomme når ulykken først er ute.

Vi må aldri glemme en av de viktigste lærdommene fra Fukushima: Det som virker nærmest utenkelig, det inntreffer faktisk fra tid til annen, sier Nils Bøhmer i Bellona.

– Blir stadig bedre

Våre britiske kolleger forsikrer oss om at risikoen er liten. Imidlertid har det vært flere uheldige hendelser og mangler ved sikkerhetskulturen ved anlegget. Kombinert med de alvorlige konsekvensene, gir det grunn til bekymring, sa Audun Garberg, politisk rådgiver i miljøverndepartementet.

Ifølge Sellafields representanter på konferansen blir det satset hardt på sikkerhetsmessige forbedringer, med gode resultater.

At det også de senere årene har forekommet urovekkende episoder, ble imidlertid bekreftet av Mark Bassett fra Storbritannias atomreguleringsmyndighet.

Flere hendelser i det siste viser at det finnes forbedringspotensiale i Sellafield-organisasjonen hva sikkerhetsfeltet angår. Men ledelsen der er både fokusert på og i stand til å heve sikkerhetsnivået, sa han.

Som eksempel på uheldige episoder nevnte Bassett et tilfelle der en del av anlegget mistet nødvendig kjøling.

Det skulle aldri ha skjedd – men responsen og mottiltakene fra Sellafield var glimrende, sa han.

– Robust sikkerhetssystem

Også Stuart MacVean, som representerer selskapet som driver Sellafield, berørte det omstridte høyradioaktive avfallet i sitt innlegg.

Vi har mange forsvarsmekanismer mot ulykker. En rekke vannkilder kan sørge for kjøling, og det eksisterer gode backupsystemer for strømforsyningen, sa han.

Nedkjøling av avfallet er nødvendig fordi det konstant genererer varme. Om ikke temperaturen holdes nede, ville det eksplodere. Konstant tilgang på strøm er essensielt, fordi den holder kjøleanlegget i gang.

Om alt skulle svikte og temperaturen stiger, vil det gå minst to døgn før det kan begynne å koke i tankene, sa MacVean.

Bred internasjonal deltakelse

Også parlamentsmedlemmer fra flere nordiske land hadde tatt turen til konferansen i Lofoten.

Jeg er imponert over dialogen og samarbeidet mellom partene på konferansen, sa Jan Lindholm, riksdagsmedlem for De Grønne i Sverige.

Etter å ha fått et innblikk i Statens Stråleverns rapport her i Norge, vil jeg anbefale land som Færøyene og Island å gjøre liknende undersøkelser. Vi må vite hva konsekvensene kan bli for oss om det skulle skje en alvorlig Sellafield-ulykke, sa Alfheidur Ingadottir, som sitter i det islandske Alltinget for De venstregrønne.