Nyheter

Endelig slutt for reprosessering ved Sellafield i 2018

Atomanlegget Sellafield kommer opp på EUs dagsorden.
Photo: BNFL

Publiseringsdato: 21. desember, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Norge har i årevis forsøkt å stoppe gjenvinningen av brukt atomavfall ved Sellafield-anlegget. Nå er seieren mye nærmere: Britiske myndigheter mener 2018 er det riktige sluttidspunktet for den miljøfiendtlige aktiviteten.

– Årets mest gledelige julegave kommer fra britiske myndigheter: De ønsker nå at all reprosessering av brukt atombrensel skal være unnagjort innen 2018, sier Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.

Ingen nye kontrakter

Kampen mot Sellafield har vært høyt prioritert både for norske regjeringer og miljøbevegelse. Men når gjenvinningen av brukt atombrensel og -avfall skal ta slutt, har til nå vært i det blå. Det kan endre seg hvis britenes «dekommisjoneringsmyndighet» NDA (Nuclear Decomissioning Authority) får gjennomslag for følgende:

– I 2018 skal man starte demonteringen av nyeste av de to reprosesseringsanleggene ved Sellafield, THORP.

– Innen samme år skal også alle de nå gjeldende kontrakter på reprosessering ved dette anlegget være fullført. Ingen nye skal inngås, verken før eller senere.

Det betyr at all reprosessering ved Sellafield tar slutt i 2018, ettersom det andre og eldste av Sellafields reprosesseringsanlegg skal tas ut av drift i 2016.

Tidligere har det vært holdt åpent om Sellafield skal inngå nye kontrakter på reprosessering – altså å ta imot mer brukt atombrensel til gjenvinning.

– Dette er starten på slutten for Sellafield. Når THORP demonteres, blir det ikke noe kommersiell drift igjen på Sellafield, bare atomavfallslagring og dekommisjonering, sier Bøhmer.

En ulykke kan få alvorlige følger

Bøhmer understreker at Sellafield har andre aktiviteter som det er viktig å følge tett videre: Den viktigste er håndteringen av omkring 1000 tonn høyradioaktivt, flytende avfall.

Dette avfallet er en stor bekymring for norske miljømyndigheter og -bevegelse: Ifølge en rapport fra Statens strålevern kan det ved en ulykke på Sellafield bli spredd med vær og vind, og føre til hele syv ganger større radioaktivt nedfall over Norge enn det Tsjernobyl-katastrofen gjorde.

Dokumentet fra NDA skal nå gjennomgå en høringsprosess, i tråd med vanlige prosedyrer. Bellona håper og tror at når det statlige myndighetsorganet på feltet selv mener dette er den beste løsningen, blir det en realitet.