Media

Nils Bøhmer i Tsjernobyl

Atomfysiker Nils Bøhmer.

Nils Bøhmer med den falleferdige reaktor 4 i bakgrunnen. Bygningen begynte å slå sprekker for ti år siden, og deler av taket har allerede rast ned. Frykten er at tak eller vegger skal rase ned og treffe brenselet som fortsatt ligger der. Da vil radioaktivitet bli slynget opp i luften og bæres av sted med vær og vind.

Nils Bøhmer med den falleferdige reaktor 4 i bakgrunnen. Bygningen begynte å slå sprekker for ti år siden, og deler av taket har allerede rast ned. Frykten er at tak eller vegger skal rase ned og treffe brenselet som fortsatt ligger der. Da vil radioaktivitet bli slynget opp i luften og bæres av sted med vær og vind.