Media

2016_Chernobyl-NB-41

Det jobber fortsatt 5600 mennesker ved Tsjernobyl-anlegget. Myndighetenes grenseverdier for stråling er høyere for arbeiderne enn for resten av befolkningen. Noen jobber med å begrense skadene etter ulykken for 30 år siden. Andre jobber med å stenge ned de andre reaktorene, som var i drift fram til år 2000.

Arbeidere ved reaktor4 i Tsjernobyl. Fortsatt jobber 5600 mennesker her.