Media

Tsjernobyl hangar

Denne nybygde hangaren skal trekkes over hele reaktor-bygningen og stenge radioaktiviteten inne. Bare tre prosent av radioaktiviteten slapp ut under selve ulykken. Det aller meste er fortsatt igjen inne i reaktoren. Det finnes ingen god løsning for å rydde opp i dette, og Ukraina kommer til å slite med stråling og kostbart, farlig oppryddingsarbeid i 50-100 år til.

hangar; sarkofag; Tsjernobyl; Chernobyl; Bøhmer