Media

Strålingsnivået ved det utendørslagrede radioaktive avfallet ved Pridnieprovsky Chemical Plant i Ukraina.

Strålingsnivået ved det utendørslagrede radioaktive avfallet ved Pridnieprovsky Chemical Plant i Ukraina.

Strålingsnivået ved det utendørslagrede radioaktive avfallet ved Pridnieprovsky Chemical Plant i Ukraina.

Strålingsnivået ved det utendørslagrede radioaktive avfallet ved Pridnieprovsky Chemical Plant i Ukraina.