Media

Frederic Hauge foran det russiske atomlagerskipet Lepse, i Murmansk. Dette skipet er nå hugget opp, men det er usikkert hva som nå skjer med resten av atomopprydningsprosjektene i Arktis.

Frederic Hauge foran det russiske atomlagerskipet Lepse i Murmansk. Dette skipet er nå hugget opp, men det er usikkert hva som nå skjer med resten av atomopprydningsprosjektene i Arktis.

Frederic Hauge foran det russiske atomlagerskipet Lepse i Murmansk. Dette skipet er nå hugget opp, men det er usikkert hva som nå skjer med resten av atomopprydningsprosjektene i Arktis.

Frederic Hauge foran det russiske atomlagerskipet Lepse i Murmansk. Dette skipet er nå hugget opp, men det er usikkert hva som nå skjer med resten av atomopprydningsprosjektene i Arktis.