Nyheter

3 av 4 positive til vindkraft

Vindparken pa Hitra (Frontpage ingress image)
Vindparken pa Hitra

Publiseringsdato: 19. juni, 2007

Skrevet av: 3944

Hele 72 prosent av de spurte har et positivt syn på det å være nabo til en vindpark, mens bare 12 prosent er negative. Det viser en spørreundersøkelse Synovate MMI har gjennomført på oppdrag fra Statkraft.

72 prosent av vindmøllenaboene sier at de er stolte av vindparken, og en like stor andel er tilhengere av å bygge ut mer vindkraft i Norge.

Trenger mer fornybar

– Dette er veldig positivt. Vi har hørt en del klager på at vindmøller er stygge, men vi må ha mer fornybar energi, og det er viktig å få på plass mer vindkraft og andre former for fornybar energi så raskt som mulig, sier Ane T. Brunvoll, som er ansvarlig for Bellonas arbeid med fornybar energi.

Hun legger til at Bellona mener Norge bør bli en eksportør av fornybar energi, men at det må skje med lavest mulig naturinngrep og uten at det biologiske mangfoldet blir truet.

Turistattraksjon

Ifølge Statkraft oppfatter halvparten av de spurte vindparken som en turistattraksjon, mens 31 prosent mener vindmøllene har ødelagt landskapsbildet.

Statkraft setter pris på alle de positive holdningene som kommer fram i spørreundersøkelsen:

– Folk som er direkte berørt av vindmøller, bekrefter at vindparker kan utvikles på lag med lokalsamfunn. Det er gode nyheter med tanke på at utbygging av mer vindkraft er en del av løsningen på verdens største miljøproblem, nemlig klimaendringene, sier informasjonssjef i Statkraft, Torbjørn Steen, i en pressemelding.

Totalt 429 personer er intervjuet i spørreundersøkelsen, som ble gjennomført nå i juni 2007.