Nyheter

Dåfjord Laks tiltalt for miljøkriminalitet

Publiseringsdato: 3. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Dåfjord Laks AS nektet å betale 3 millioner i bot for lakserømming, og rettsaken er i nå i gang. - Alvorlig miljøkriminalitet, mener aktor. - Ikke skyldig, svarer Dåfjord.

2. september startet Nord-Troms Tingrett behandlingen av saken mot oppdrettsselskapet Dåfjord Laks AS. I september i fjor ble Dåfjord Laks ilagt et forelegg på 3 millioner kroner for en rekke lovbrudd. Selskapet fikk også inndratt 500 000 kroner i utbytte. Selskapet vedtok ikke forelegget og saken ble derfor sendt over til retten i form av en tiltalebeslutning. Under rettsakens første dag erklærte Dåfjord Laks AS seg ikke skyldig.

 
Viktig rettsak
Miljøstiftelsen Bellona har selv gått til anmeldelse av selskapet ved flere anledninger. Lovbruddene er mange og av en slik alvorlig karakter at Dåfjord Laks AS ikke kan snike seg unna ansvaret for selskapets gjentatte tilfeller av grov miljøkriminalitet.

Politi og rettsvesen har lite erfaring med denne type lovbrudd. Derfor er det viktig at vi i denne saken får en rettskraftig dom hvor det dannes presedens for at uansvarlig fiskeoppdrett er miljølkriminalitet.

 
Lang rekke overtramp
To etterforskere med bistand fra Økokrim samt lokale lensmenn avdekket en lang liste over firmaets gjentatte overtramp.

  • Fra mai til juli 1999 hadde Dåfjord Laks dobbelt så stor produksjon av fisk ved et anlegg i Karlsøy enn det firmaet hadde konsesjon for.
  • 28. juni til 8. juli 1999 førte firmaet ca 379 tonn levende fisk fra Futnes i Karlsøy til slakteriet Loppa Sarar AS i Øksfjord. Dette foregikk over et havområde der slik transport er forbudt gunnet fare for spredning av furunkulose.
  • Høsten 1999 til mai 2000 ble død sykdomsinfisert fisk oppbevart i åpne kar på land.
  • 8. september 1999 rømte ca 10 000 laks fra merdene i Gortesjohka i Kåfjord.
  • 12. april 2000 rømte 12 000 -13 000 laks fra samme anlegg.
  • 8. mai 2000 ble 2-3 tonn sykdomsinfisert død laks dumpet i havet ved Dovøy.
  • 16. mai 2000 ble død laks mistet i havet under lossing ved landbasen på Skjær i Dåfjord. Fisken ble ikke tatt opp igjen.

Selskapet er anmeldt for brudd på både fiskeoppdrettsloven og fiskesykdomsloven.

 
Bellona har anmeldt Dåfjord Laks
Miljøstiftelsen Bellona har anmeldt Dåfjord Laks AS for tre rømminger.

 

  • 25. august 1998 rømte ca 37 000 laks med snittvekt 2,2 kilo fra anlegget ved Marøya. Episoden skyldtes et hull i bunnen av merden.
  • 7. oktober 1998 rømte ca 30 000 laks med snittvekt 3,0 kilo fra anlegget i Frakfjord. Episoden skyldtes «uforsiktighet» i forbindelse med oppheising av nota. Dette førte til en rift i nota med påfølgende rømming av fisk.
  • 12. april 2000 rømte 12 000-13 000 laks i Kåfjord. Episoden oppstod da fisken skulle håves inn i brønnbåten. Håven satte seg fast i bunnen av merden og rev hull i nota.

Opplysninger fra Fiskeridirektoratet slår fast at Dåfjord Laks i perioden høsten 1998 til april 2000 har hatt totalt seks tilfeller av rømming fra sine anlegg.

 
Grov miljøkriminalitet
Dåfjord Laks AS sine gjentatte alvorlige brudd på både fiskeoppdrettsloven og fiskesykdomsloven kan ikke kararteriseres som noe annet enn grov miljøkriminalitet. Noen av anklagene skyldes alvorlig svikt i både teknisk standard og rutiner ved flere av selskapets anlegg. Andre punkter i anklagen er tydeligvis handlinger gjort med fullt overlegg. Det må slås hardt ned på denne type grove brudd på miljølovgivningen. Bellona håper denne saken vil skape presedens for at uansvarlig fiskeoppdrett er miljøkriminalitet.