Nyheter

Utsett tiltak til 2008!

Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 17. april, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Mandag ble det avholdt høring i Stortinget om hva som skal bli kvikksølvubåten ved Fedje sin skjebne. En rekke faginstanser stiller spørsmål ved Kystverket anbefaling om tildekking av vraket. Bellona håper høringen resulterer i at tiltak blir utsatt til 2008 slik at muligheten for heving gis en grundig vurdering.

Bellonas standpunkt er at ubåten skal heves og kvikksølvet fjernes. En tildekking kan kun aksepteres dersom en fysisk heving er teknisk umulig, eller en heving vil innebære en uakseptabel høy risiko for spreding av kvikksølv. Så langt har Kystverket, etter Bellonas mening, ikke klart å synliggjøre godt nok hvorfor en heving ikke bør gjennomføres.

Kritiske til Kystverkets anbefaling

En rekke høringsdeltagere er kritiske til Kystverkets anbefaling om tildekking av U864. Hevingsekspertene SMIT Salvage, Eide Marine og Saga Shipping er blant de som mener at en heving av ubåten er fullt gjennomførbart.

Kommandørkaptein og ubåteksepert Hans-Christian Kjelstrup bidro med grundig informasjon om ubåten. Etter å ha studert vrakrester og søsterskip mener han at kvikksølvbeholderene som ikke ble berørt av eksplosjonen er i god forfatning. og at trykkskroget fortsatt innehar god styrke. På sikt vil imidlertid ubåten bryte sammen og kvikksølvet frigjort. For å eliminere faren for forurensning bør derfor ubåten heves.

Fiskeri- og havbruksinteressene er skeptisk til å la ubåten ligge. Representert på høringen var både Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag. Å la kvikksølvet ligge kan, selv uten lekkasje, ha en stor negativ omdømmeeffekt på Norges nest største eksportnæring. Dette er en risikofaktor som ikke har vært omhandlet i Kystverkets anbefaling.

Utsett tiltak til 2008

På høringen refererte Bellona til et hittil ubesvart brev sendt til Fiskeri- og kystdepartementet i slutten av januar i år. I dette brevet fokuserer Bellona på fem punkter, noen er konkrete spørsmål og andre peker på hva som bør bli veien videre i denne betente saken.

  1. Bellona etterlyser svar på hvorfor det er ulik vurdering av risiko ved heving mellom delrapport og Kystverkets andefaling.
  2. Bellona etterlyser en tydeligere kvantifisering av risiko ved heving.
  3. Bellona mener gjennomføring av tiltak bør utsettes til 2008
  4. Det opparbeidede bakgrunnsmaterialet bør sendes til flere fagmiljøer for vurdering.
  5. Myndighetene bør starte to anbudsprosesser: en for tildekking og en for heving. På den måten vil en rekke hevingsalternativer bli tilgjengelig for vurdering.

Bellona mener resultatet av gårsdagens høring må bli en utsetting av tiltak til 2008. Kystdirektør Kirsti Slotsvik antydet også i sitt innlegg at selv ved oppstart av tildekking i år vil det være mulighet de ikke rekker å avslutte før i 2008. Ved utsettelse av oppstart til 2008 vil det være tid til en grundigere vurdering av muligheten for heving av U-864 og fysisk fjerning av de store mengdene kvikksølv rett utenfor Fedje.