Nyheter

Sluttrapport om stabilisering av forurenset sediment

Illustrasjon: Skanska

Publiseringsdato: 25. februar, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Prosjektet ”STSO – Stabilisering og solidifisering av forurenset masse” er ferdig med sin sluttrapport. Bellona har vært observatør i prosjektet som har vært ledet av Norcem.

Et trettitalls havne- og fjordområder er forurenset av miljøgifter i en slik grad at Mattilsynet har innført kostholdsråd på fisk og skalldyr. Det er de organiske miljøgiftene PCB, PAH og dioksin som i de fleste tilfellene krever restriksjoner på inntak av sjømat fanget innenfor disse områdene. Forurensningen skylder gamle miljøsynder, ukritiske utslipp fra en rekke industrier de siste 100 år.

Det finnes en rekke mulige tiltaksløsninger for å redusere de negative effektene fra disse gamle miljøsyndene. En av disse er å stabilisere de forurensede massene med blant annet sement i nye kaikonstruksjoner.

Støttet av forskningsrådet
Norges Forskningsråd har tildelt midler til prosjektet STSO – Stabilisering og solidifisering av forurenset masse. Finansieringen er gjort gjennom programmet brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Prosjektet har foregått fra 2006 til 2008.

Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle metoder for å bruke forurensede sedimenter til ny byggegrunn gjennom stabilisering/solidifisering. På denne måte kan forurenset masse brukes til et nyttig formål.

Prosjektet har hatt følgende delmål:
• Identifisere styrende prosesser for utlekking av forurensninger
• Utvikle bindemiddelresepter for stabilisering av ulike forurensede masser
• Utvikle nye og kostnadseffektive blande- og utleggingsmetoder

Referanseprosjekter
I tillegg har det også vært to referanseprosjekter i Hammerfest og Bærum tilknyttet prosjektet. Disse er gjennomført som frittstående oppgaver, men har brukt kunnskaper generert i STSO prosjektet. Hensikten med referanseprosjektene har vært å demonstrere og videreutvikle metoden for bruk av stabilisering i bygg- og anleggskonstruksjoner.

Rapporten presenterer de viktigste resultatene fra forskningsprosjektet. En bibliografi av prosjektets delrapporter og vitenskaplige publikasjoner er gitt lengst bak i rapporten.

Les sluttrapporten her: Bindemidler og metoder for stabilisering/solidifisering (STSO) av forurensede masser

Prosjektet har bestått av Norcem (prosjektleder), DNV, NGI, NOAH, Rambøll, Skanska, Bærum kommune (byggherre), Hammerfest kommune (byggherre), Statens forurensingstilsyn (observatør) og Bellona (observatør).

Mer informasjon om prosjektet finnes her: www.stabilgrunn.no