Nyheter

Bellona med i FN-komite for Havforskningstiåret

Mari Vold Bjordal, marinbiolog og rådgiver havbruk, Bellona.
Mari Vold Bjordal, marinbiolog og rådgiver havbruk, Bellona.

Publiseringsdato: 9. juni, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

–Jeg gleder meg til å sette i gang med arbeidet, sier Bellonas Mari Bjordal. Hun er utnevnt til å sitte i den nasjonale komiteen for Havforskningstiåret, som starter nå i år.

Komiteen har representanter fra sentrale havmiljøer i Norge innenfor forskning, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, kommunikasjon og interessert allmenhet. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen.

Mari Bjordal, som er utdannet marinbiolog og jobber som rådgiver innen havbruk i Bellona, er glad for tilliten forskningsrådet viser henne.

Jeg er så heldig å få sitte sammen med 12 utrolig dyktige mennesker som jeg vet har et brennende engasjement for havet. Vi skal sikre at Norge når de målene vi har satt oss for tiåret og jeg gleder meg til å sette i gang med arbeidet.

FNs havforskningstiår (2021-2030) skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havet. Det skal også sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk, slik at vi når FNs bærekraftsmål.

Norge har verdens nest lengste kystlinje (etter Canada) og vi er det landet i verden med det høyeste antall havforskere i forhold til befolkningen. Derfor har vi åpenbart alle kort på hånda for å kunne nå målene for havforskningstiåret, sier Siri G. Carson.

Hun leder den nyoppnevnte nasjonale komiteen.

Det aller viktigste for havtiåret er å stoppe og snu ødeleggelsen av havet. Det må vi klare, for enhver pris, sier Carson til forskningsradet.no

Den nyoppnevnte nasjonale komitèen skal gi råd og utveklse informasjon, være ambassadører for tiåret og delta i ulike aktiviteter.