Media

IMG_5515

Fra venstre: Erik Olav Gracey, global leder for kommersiell bærekraft (Biomar), Mie Bjune Gjeten, fagsjef fôr, bærekraftig innovasjon i (Norsk Kylling), Kjartan Maestad, kommunikasjonssjef (Cargill), Hilde Faaland Schøyen, fagsjef råvarer (Fiskå Mølle), Leif Kjetil Skjæveland, bærekraftsansvarlig (Skretting) og Joakim Hauge, leder, Bellonas bioprogram lanserte blågrønt fôrsamarbeid under AquaNext-konferansen tidligere i dag. Mowi, Nortura, Polarfeed og Sjømat Norge var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fra venstre: Erik Olav Gracey, global leder for kommersiell bærekraft (Biomar), Mie Bjune Gjeten, fagsjef fôr, bærekraftig innovasjon i (Norsk Kylling), Kjartan Maestad, kommunikasjonssjef (Cargill), Hilde Faaland Schøyen, fagsjef råvarer (Fiskå Mølle), Leif Kjetil Skjæveland, bærekraftsansvarlig (Skretting) og Joakim Hauge, leder, Bellonas bioprogram lanserte blågrønt fôrsamarbeid under AquaNext-konferansen tidligere i dag. Mowi, Nortura, Polarfeed og Sjømat Norge var ikke tilstede da bildet ble tatt.