Nyheter

Bellona anmelder Fundia for dioksinutslipp

Publiseringsdato: 5. mars, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Til tross for at det ble målt et så stort dioksinutslipp, valgte bedriften å tie om det. Fundia varslet ikke SFT slik de er pålagt etter utslippstillatelsen. Fundia rapporterte først dioksinutslippene 20. februar i år, i forbindelse med egenrapporteringen for 2002. SFT retter sterk kritikk mot bedriften for at den unnlot å treffe tiltak.

Bellona har valgt å anmelde bedriften for dioksinutslippene.