Nyheter

Ny tragedie for Akerselva

Utslipp Akerselva des 2012

Publiseringsdato: 19. desember, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Dette er en ny tragedie for Akerselva, og det jeg ser her representerer miljøkriminalitet. Vi kommer derfor til å politianmelde leverandørselskapet, og kreve full gjennomgang av standard og rutiner ved dette og andre anlegg, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som var ute og inspiserte oljeutslippet ved Myrens Verksted onsdag formiddag.

Dagens store utslipp av 19 000 liter fyringsolje forverrer miljøbelastningen for den hardt pregede elva ytterligere.

-Dette representerer en alvorlig miljøbelastning for et økosystem i restitusjon etter klorutslippet som Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune var ansvarlige for i mars 2011, sier Hauge, som er urolig for konsekvenser dette vil ha for plante- og dyrelivet i den kjente og kjære elva i hovedstaden.

-Jeg er sterkt bekymret for hvordan dette oljeutslippet preger fuglelivet langs elva. Dersom fugler har fått oljesøl på seg, er det sterkt bekymringsverdig nå i vinterkulda, sier Hauge.

Han påpeker også hvordan snø og is gjør det vanskeligere for ryddemannskapene å samle opp oljen.

-Anlegget som tar imot fyringsoljen burde vært sikret slik at Akerselva kunne vært spart for dette oljesølet. I et såpass lite vassdrag som Akerselva representerer 19 000 liter fyringsolje et betydelig skadepotensiale, avslutter Hauge.

 

Miljøstiftelsen Bellona vil selvsagt forfølge denne saken videre.