Media

Det er lettere å få tillatelse til å forurense enn å rense Oslofjorden.

Det er lettere å få tillatelse til å forurense enn å rense Oslofjorden.

Det er lettere å få tillatelse til å forurense enn å rense Oslofjorden.