Nyheter

– CO2-håndtering har «ekstremt attraktivt potensial»

Frederic Hauge i møte med sjefen for FNs klimapanel IPCC Dr. Rajendra Pachuari.
Dr Pachauri hilser på Frederic Hauge
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 17. desember, 2009

Skrevet av: Gøril Tjetland

KØBENHAVN - Sjef for FNs klimapanel IPCC Dr. Rajendra Pachuari etterlyste en umiddelbar implementering av CO2–håndtering da han besøkte København.

– Behovet for karbon-negative løsninger som reduserer konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren må være på plass i nær fremtid. Det understreket Dr. Pachauri da han gjestet EUs teknologiplattform, ZEP, sitt arrangement i København, søndag. Pachauri varslet at karbon-negative løsninger kommer til å bli bakt inn i FNs femte klimarapport. Den forrige rapporten, FNs fjerde klimarapport, vakte stor oppsikt da den ble lagt frem i 2007.

Dr. Pachauri har ledet FNs klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) siden 2002, og mottok Nobels fredspris i 2007 for dette arbeidet.  

”Ekstremt attraktivt potensial”

I København understrekte Pachauri at drastiske tiltak er nødvendig for å redusere verdens CO2-utslipp. Han pekte på at behovet for bevissthetsbygging rundt «det ekstremt attraktive potensialet» til CO2-håndtering (CCS) er avgjørende.

– Alle karbonutslippsreduserende teknologier krever effektive tiltak. Dette gjelder CCS mer enn noen annen teknologi [slik at det kan] bli utviklet til et nivå hvor det er kommersielt, sa Pachauri.

Krever store investeringer

Dr. Pachauri viste til tall fra IEA som tilsier at CCS krever globale investeringer på over 2.5-3 trillioner dollar mellom 2010 til 2050, for å unngå kritiske utslipp av CO2 til atmosfæren – en innsats i en størrelsesorden som er ”utover den finansielle kapasiteten industrien har forutsetninger for å håndtere”.

Fakta:
•    Hvis ikke drastiske tiltak blir iverksatt for å redusere CO2-utslipp, kommer den gjennomsnittlige globale temperaturen til å stige med mer enn 2ºC – noe som innebærer ødeleggende konsekvenser for klimaet (IPCC)
•    Fossile brensler vil fortsatt dominere energitilførselen i flere tiår framover (International Energy Agency (IEA))
•    CCS har potensial til å kutte CO2-utslippene med opptil 55 % ved slutten av århundret (IPCC)
•    CCS krever globale investeringer på over 2.5-3 trillioner dollar fra 2010 til 2050 (IEA) – en innsats i en størrelsesorden som er utover den finansielle kapasiteten industrien har forutsetninger for å håndtere, ifølge Dr. Pachauri.