Nyheter

Sporer opp eiere av forlatte skip

Forlatte skipsvrak på en strand i Murmansk.
Forlatte skipsvrak på en strand i Murmansk.
RosRAO

Publiseringsdato: 22. mars, 2017

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: Ellen Viseth

Murmansk-regionen har følgende beskjed til skipseiere som forsøpler kysten utenfor Kola-halvøya med forlatte skip: Vi skal finne dere!

En arbeidsgruppe bestående av jurister, miljømyndigheter, havnemyndigheter og nødetater skal spore opp hvem som er ansvarlig for hvert av de 97 skipene som ligger på strendene eller under vann langs kysten i Murmansk.

Russiske myndigheter vedtok i 2014 en målrettet innsats mot forurensning, atomavfall og annet farlig avfall i Murmansk-regionen. Skipene ble i fjor kartlagt og rangert ut fra hvilken miljøpåvirkning de antas å ha, og hvor stor fare de utgjør for andre skip som navigerer i dette farvannet.

Prosjektleder Vladimir Khadobin sier at hovedmålet for arbeidsgruppen er å finne eierne til de forlatte skipene, da disse er ansvarlige for kostnadene ved å heve vrakene. Så lenge eierne ikke blir funnet, ender staten opp med regningen.

 

Eierløse skip gir Norge store kostnader

Forlatte skip er et problem også for andre kyststater, Norge inkludert. På julaften 1994 gikk den sovjetiske krysseren «Murmansk» på grunn rett utenfor Sørvær i Finnmark. Slepet røk mens det var på vei fra Russland til opphugging i India. Man var ikke i stand til å finne eierne av skipet, og oppryddingen kostet den norske staten 360 millioner kroner.

Det samme er nå i ferd med å skje med skipet «Tide Carrier» som havarerte utenfor Jæren 22. februar i år. Skipet hadde en rekke tekniske feil, og fikk ved havariet et stort hull i skroget. Skipet ligger nå til kai i Gismarvik i Rogaland. Det er fortsatt uklart hvem eieren er, og dermed hvem som skal betale for redningsaksjonen og kai-leien. Skipet var tidligere eid av Eide Shipping, men er nå registrert i den afrikanske øystaten Komorene. Både den nye flaggstaten og mangelen på en eier gjør at Bellona mistenker at dette skipet er på vei til opphugging på en strand i Sørøst-Asia.

 

skipsvrak murmansk Forlatte skipsvrak i Murmansk. Credit: RosRAO

Frakter vrakmetall til land

Den russiske regjeringen har satt av 50 millioner rubler, ca 7,5 millioner kroner, til ryddearbeidet i Murmansk. Dette beløpet er ventet å øke betraktelig når det foreligger en oppryddingsplan. Allerede i sommer skal det fraktes en stor mengde skrapmetall til byen Retinskoye nord på Kola-halvøya.

Det russiske organet for håndterering av radioaktivt avfall (RosRAO) er også med i gruppen, selv om gruppen ikke har som oppgave å heve og håndtere de enorme mengdene radioaktivt avfall som ble dumpet i havet av den sovjetiske marinen. Dette inkluderer 17 000 beholdere med radioaktivt avfall og to hele atomubåtert (K-157 som sank i 2003, og K-27 som ble senket med vilje for mer enn 30 år siden).