Nyheter

Mot klimaavtale i EU

Publiseringsdato: 9. mars, 2007

Skrevet av: Mette Martinsen

Etter det Bellona har grunn til å tro, vil dagens toppmøte i Brussel vedta en avtale om at 20 prosent av EUs energibruk skal komme fra fornybare kilder innen 2020. Det regnes også som sikkert at denne avtalen vil være juridisk bindende.

Toppmøtet i Brussel, som samler lederne for de 27 medlemslandene i EU, avsluttes i dag. Det vil trolig ende med svært gode nyheter for miljøet.

Mye tyder på at det i løpet av dagen blir bestemt at 20 prosent av EUs energibruk skal komme fra fornybare kilder 2020 – og at denne avtalen faktisk blir juridisk bindende.

Milepæl

Forbundskansler Angela Merkel, som er vert for toppmøtet, har lagt sterkt press på medlemslandene for at de skal godta forslaget. Hun mener at en slik avtale må til, dersom EU skal opprettholde sin troverdighet som verdensledende på global oppvarming.

– At denne avtalen kommer i havn er virkelig en milepæl! EU tar ledelsen i å bekjempe utslipp av klimagasser, sier rådgiver ved Bellona Europa, Paal Frisvold.

Han forteller at dette har vært en vanskelig sak med stor uenighet blant medlemslandene. De største opponentene mot forslaget har vært Frankrike og Finland, som begge får dekket store deler av sitt energibehov fra kjernekraft.

Kjernekraft ikke fornybart

Frankrike vil etter det Bellona kjenner til ikke få gjennomslag for sitt krav om at kjernekraft skal regnes som fornybar energi, slik landets president Jaques Chirac insisterte på. I dag dekker Frankrike hele 80 prosent av sitt kraftbehov fra kjernekraft.

Andre land, som Polen, Tsjekkia, Ungarn og Bulgaria, har også vært skeptiske til forslaget om 20 prosent fornybar energi. Disse landene får store deler av sin energi fra kull, og frykter at de må investere tungt i fornybare energikilder som sol- og vindkraft.