Media

50d551a8-d04e-47e0-b4ea-794bdd073fb9

Bildet viser Kårtstø gassterminal i Nord-Rogaland. Bilde: E24

Bildet viser Kårtstø gassterminal i Nord-Rogaland. Bilde: E24