Nyheter

10 år siden Nikitins løslatelse

Aleksander Nikitin 2006
(Foto: Nils Bøhmer, Bellona)

Publiseringsdato: 13. desember, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Det er 10 år siden Bellonas Aleksander Nikitin ble løslatt fra fengsel i Russland. Han tviler på om han hadde gått fri under dagens regime.

– Jeg hadde vel blitt sendt til Sibir, hvis det hadde vært i dag, sier Nikitin med et skjevt smil.

Aleksander Nikitin ble verdenskjent da han ble arrestert i februar 1996, siktet for landsforræderi av det russiske sikkerhetspolitiet, FSB. Han satt i varetekt fram til 14. desember samme år før han ble løslatt, og han ble ikke endelig frikjent før i september 2000.

Risikerte dødsstraff

Nikitin begynte å jobbe for Bellona i 1994, i forbindelse med en rapport om den radioaktive forurensingen i Nordflåten. Det var dette arbeidet som falt i dårlig jord hos russiske myndigheter. Siktelsen mot Nikitin var basert på hemmelige militære dekreter som var gitt tilbakevirkende kraft, og den tidligere ubåtoffiseren risikerte dødsstraff.

– Tilbake i 1996 var det vårt informasjonsarbeid som skaffet oss problemer. Jeg ble fengslet fordi jeg jobbet med å få ut informasjon om atomsikkerhet, forteller Nikitin, som har ledet Bellonas kontor i St. Petersburg siden det ble etablert i 1998.

Ingen ytringsfrihet

Informasjonsarbeid har alltid stått sentralt i Miljøstiftelsen Bellonas virke, og stiftelsen ser derfor med bekymring på de siste års utvikling i Russland.

– Fra et politisk synspunkt finnes ikke ytringsfrihet i Russland nå. Domstolene er heller ikke uavhengige. Flere og flere saker fra Russland havner i domstolen i Strasbourg. Det er få politiske opposisjonsgrupper igjen i landet, og de har ikke tilgang til viktige medier. Russiske organisasjoner som jobber med miljø og menneskerettigheter har heller ikke mulighet til å få fram sin informasjon i sentrale massemedier, sier Nikitin.

For Bellona er det spesielt problematisk at informasjon om atomindustrien og store statlige selskaper som gassgiganten Gazprom holdes skjult.

Forbudte tema

Nikitin forteller at en rekke tema stenges ute fra debatt i Russland, som for eksempel krigen i Tsjetsjenia, politivold eller kritikk av president Putin. Å få informasjon om folkets helse er også svært vanskelig.

– Det er praktisk talt umulig å få informasjon om folks helse i sterkt forurensede områder som Ozersk og Dsjersjinsk. Ikke engang gravide får se sine egne legejournaler, og i fødselspapirene til babyer står det at de er født andre steder enn de faktisk er, slik at myndighetene unngår eventuelle søksmål senere, forteller Nikitin.

Rolig og saklig fortsetter han med å fortelle at det finnes lukkede byer i Russland, der det er forbudt å gjøre uavhengige samfunnsvitenskapelige undersøkelser, og der innbyggerne ikke får invitere slektninger eller venner utenfra på besøk.

Vanskelige arbeidsforhold

Bellonas arbeid i Russland preges i stor grad av de nye NGO-lovene som kom i år. Alle organisasjoner må være svært oppmerksomme på at alt de foretar seg er i tråd med disse strenge lovene.

For Bellona betyr det blant annet at man må følge detaljerte regler for regnskap og innlevering av rapporter, for å unngå at myndighetene får et påskudd for å legge ned Bellonas kontorer i St. Petersburg og Murmansk.

– De nye NGO-lovene krever mye oppmerksomhet av oss og fjerner fokus fra det arbeidet vi egentlig skal gjøre, forteller Nikitin.

Nyttig arbeid

På grunn av sitt arbeid for Bellona har Nikitin måttet tåle risikoen for dødsstraff, han har måttet tåle motgang og overvåking. Hvorfor har det vært viktig for ham å fortsette arbeidet? Han tenker seg om. Strømmen av ord har tatt en pause. Men så svarer han:

– Vi kan gjøre et viktig arbeid i Bellona. Vi skal i utgangspunktet jobbe fritt og ha mulighet til å velge våre prosjekter. Denne friheten har vært viktig for meg. Og vi opplever at de menneskene vi hjelper støtter oss, og det er en stor glede. Vårt arbeid er nyttig.

– Jeg tror for øvrig ikke at det er så mange organisasjoner som ville stilt opp slik Bellona gjorde for meg i min sak, legger han til.

Autoritær stat

Nikitin ser mørkt på framtida i Russland. Som han sier er det vanskelig å forutsi utviklingen i landet, men han tror ikke på noen bedring i form av flere demokratiske rettigheter de neste årene.

– Vi har en autoritær stat i Russland i dag, og slik tror jeg det vil fortsette. Hvis det ikke blir verre.