Nyheter

Full stans for fornybar energi i Murmanskregionen

Renewable energy forum logo.
Bellona Murmansk

Publiseringsdato: 15. september, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Bellonas Forum for fornybar energi begynte i dag i Murmansk. – Vi hadde forventet at regionsadministrasjonen skulle presentere sin satsing på fornybar energi her, men ingen har hørt fra dem, sier Michele Grønbech, rådgiver i Bellona.

I Russland var det store forventninger til regionsprogrammet for fornybar energi, som var forventet ferdigstilt i høst. Den forrige guvernøren lovet storsatsing på fornybar energi i regionen. Han er nå byttet ut, og administrasjonen vil ikke en gang opplyse om hvem som skal jobbe med fornybar energi.


Store muligheter

Kolahalvøya er en region med store fornybare energiressurser, og fylkesmyndighetene i Murmansk har igangsatt arbeid for å ta i bruk regionens ressurser. I 2007 lovet guvernøren at vindkraft skulle utgjøre 20 prosent av kraftforbruket i 2020.

– Vi har vitenskapelige data fra Kola vitenskapssenter at Kola er en av de beste regionene i Europa til å utvinne vind, sier Michele Grønbech, rådgiver innen energi og klima i Bellona.

bodytextimage_michele_38_1.jpg Photo: (foto: Jo Straube)