Nyheter

Full stans for fornybar energi i Murmanskregionen

Renewable energy forum logo
Renewable energy forum logo.

Publiseringsdato: 15. september, 2009

Skrevet av: 8231

I Russland var det store forventninger til regionsprogrammet for fornybar energi, som var forventet ferdigstilt i høst. Den forrige guvernøren lovet storsatsing på fornybar energi i regionen. Han er nå byttet ut, og administrasjonen vil ikke en gang opplyse om hvem som skal jobbe med fornybar energi.


Store muligheter

Kolahalvøya er en region med store fornybare energiressurser, og fylkesmyndighetene i Murmansk har igangsatt arbeid for å ta i bruk regionens ressurser. I 2007 lovet guvernøren at vindkraft skulle utgjøre 20 prosent av kraftforbruket i 2020.

– Vi har vitenskapelige data fra Kola vitenskapssenter at Kola er en av de beste regionene i Europa til å utvinne vind, sier Michele Grønbech, rådgiver innen energi og klima i Bellona.

bodytextimage_michele_38_1.jpg Photo: (foto: Jo Straube)