Media

Klimagassutslippene i Norge har gått ned med kun 0,5 prosent.

Klimagassutslippene i Norge har gått ned med kun 0,5 prosent.

Klimagassutslippene i Norge har gått ned med kun 0,5 prosent.

Klimagassutslippene i Norge har gått ned med kun 0,5 prosent.