Media

Store planer:

Det russiske sentrale byrået for marinteknikk, "Rubin" ønsker å bruke atomkraft i offshorevirksomhet.