Media

Offshorevirksomhet

Russisk offshorevirksomhet kan få strøm fra atomreaktorer på havbunnen i framtiden.