Nyheter

Rydder atomkirkegård nær Norge

<small><i>Lagret atombrensel i Andrejevabukta.</i></small>
Lagret atombrensel i Andrejevabukta.
Bellona

Publiseringsdato: 18. mai, 2017

Skrevet av: Anna Kireeva

Oversatt av: Kjetil Grude Flekkøy

Atom-opprydning i gang: Russland pakker det første av de enorme mengdene radioaktivt brensel som er lagret i Andrejevbukta, bare 50 kilometer fra Norge.

Opprydningen av atomavfall like ved norskegrensen er i gang: Russland har pakket det første av de enorme mengdene radioaktivt brensel som er lagret i Andrejevbukta, bare 50 kilometer fra Norge.

Andrejevbukta, som ligger omtrent midt mellom Murmansk og Grense Jacobs elv, har fungert som dumpested for atomavfall og brukt, kjernefysisk brensel fra den russiske marinen over flere tiår.
Å få ryddet opp her har vært en av Bellonas fanesaker, helt siden Bellona avslørte dette lageret internasjonalt tidlig på 90-tallet.

30 000 kubikk atomavfall

Allerede tidlig på 80-tallet var det alvorlige lekkasjer fra lageret med flere tusen brenselsenheter. For å unngå lekkasjer ut i Barentshavet, ble brenselet flyttet til et midlertidig lager i påvente av en permanent løsning på stedet. Den kom aldri.

Den største miljøutfordringen i Andrevabukta består i brukt, radioaktivt brensel fra nesten 100 atomdrevne ubåtreaktorer – totalt 22 000 brenselsenheter som er lagret i tre falleferdige lagre. I tillegg lagres det 17 000 kubikkmeter fast og 13 000 kubikkmeter flytende radioaktivt avfall i Andrejevbukta.

Andrejevabukta - Brukt atombrensel - Bellona Atomavfall lagret i beholdere utendørs i Andrejevbukta. Photo:

Skal trappes opp

Tirsdag fortalte folk fra SevRAO, et senter for håndtering av radioaktivt avfall, at teknikere hadde lastet opp totalt sju beholdere med brukt radioaktivt brensel. Målinger underveis i arbeidet skal ikke ha vist noe unormalt, het det.
Fjerningen av det første brukte atombrenselet er bare begynnelsen, og fjerningen skal trappes opp fremover, forsikrer SevRAO.

– Historisk

AleksandrNikitin Aleksandr Nikitin Credit: Daniel Sannum Lauten

At opprydningen er i gang, markerer en milepæl for et opprydningsprogram som det statlige selskapet for kjernekraft, Rosatom, har arbeidet med helt siden 2001.

– Dette er et svært viktig første steg i en lang og komplisert prosess. Dette har vi ventet lenge på, sier Alexander Niktin, leder for Bellonas avdeling i St. Petersburg. – Nå håper vi bare fjerningen av brenselet går som planlagt, uten forsinkelser.

NilsBøhmer Nils Bøhmer Credit: Daniel Sannum Lauten

Nils Bøhmer, kjernefysiker og daglig leder for Bellona kaller oppstarten historisk.
– Det markerer starten på et arbeid som er enormt viktig for å redusere risikoen for lekkasjer og andre ulykker ved anlegget.

Når tilstrekkelig mye avfall er samlet, skal det sendes til reprosessering og lagring. Først med skip til Murmansk og derfra 3 000 kilometer sørover med tog til Tsjeljabinskaja, nær grensen til Kasakhstan.