Media

Andrejevabukta atomavfall fjernes Bellona

Tank 3B: Innholdet herfra vet ingen ennå hvordan de skal klare å fjerne.

Andrejevabukta atomavfall fjernes Bellona

Andrejevabukta atomavfall fjernes Bellona