Media

Andrejevabukta lagerhall for atomavfall Bellona

Tank 3B: Innholdet herfra vet ingen ennå hvordan de skal klare å fjerne.

Andrejevabukta lagerhall for atomavfall Bellona

Andrejevabukta lagerhall for atomavfall Bellona