Media

Andrejevabukta atomavfall varselskil og bussBellona

Pressebussen har passert en advarsel i Andrejevabukta. Bak venter M/S Rossita på å seile ut.

Andrejevabukta atomavfall varselskil og bussBellona

Andrejevabukta atomavfall varselskil og bussBellona