Media

Andrejevabukta atomavfall fjernes Bellona

Å rydde i Andrejevabukta har vært en kjempedugnad der mange land og mange arbeidsfolk har vært avgjørende.

Andrejevabukta atomavfall fjernes Bellona

Andrejevabukta atomavfall fjernes Bellona